fbpx
Tietosuojaseloste - Surya Ayurveda Hyvinvointikeskus
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,theme-surya,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-4.6.1553774680,select-theme-ver-4.6,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen

(GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Tmi Pardaman Deep Sharma (Aputoiminimi: Surya Ayurveda

Hyvinvointikeskus)

Y-tunnus: 2590957-9

Sähköposti: info (at) surya.fi

Puhelin: +358 40 8418676

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mandip Kaur, mandip.kaur (at) surya.fi, +358 40 8418676

 

3. REKISTERIN NIMI

Surya Ayurvedan asiakasrekisteri.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään asiakaspalvelua varten, sekä

markkinointiin ja tiedottamiseen.

 

5. MITÄ JA MIKSI KERÄÄMME

Asiakasrekiseri voi sisältää seuraavia tietoja:

• Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

• asiakassuhdetta koskevat tiedot: tuote- ja tilaustiedot,

asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Ajanvarauksen yhteydessä keräämme asiakastietoja, jotka ovat tarpeellisia

asiakaspalvelua varten. Lähetämme mm. varausvahvistuksen, muistutuksen

varauksesta ja pyynnön palautteen lähettämistä varten.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetämme maksutonta tietoa ayurvedasta ja

maksullisista palveluistamme. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään

pitämään viestinnässä 80/20, eli 80% ilmaista hyötytietoa ja 20%

maksullisten palveluiden myyntiä.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta internetin kautta (sähköinen

ajanvaraus, sosiaalinen media, internet-lomakkeella lähetetyt viestit ja

uutiskirjeen tilaukset sähköisellä lomakkeella) ja muissa tilanteissa, joissa

asiakas luovuttaa tietojaan (vastaanotto, koulutukset, messut, luennot ja

muut markkinointitapahtumat)

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN

SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen

ulkopuolelle.

Surya Ayurveda Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille

voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja

voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja sitoudumme pitämään

luovuttamasi tietosi turvassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne

työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot

kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla

teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat

lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt

henkilöt.

 

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään ja

tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen kirjanpito-, tai muun pakottavan

lain säännösten mukaisesti.

 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut

tiedot. Asiakkaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat

ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on

talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina sähköpostilla

info(at)surya.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen

korjaamista koskevan pyynnön sähköpostilla info(at).surya.fi

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä

koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia

sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Uutiskirjeen tilaaminen on vapaaehtoista ja markkinointia lähetetään vain

uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen

meiltä tulleen uutiskirjeen alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus

tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Muissa kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse info (at)

surya.fi

 

10. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen

loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta

pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti

myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen

päättymisen jälkeen.